Bestyrelse

Vi håber at vi med denne hjemmeside kan komme i endnu tættere kontakt med vore medlemmer, og derved give en endnu bedre orientering om klubbens mange aktiviteter. 


Formålet med efterlønsklubben er at samle alle efterlønsmodtagere og seniorer fra 3F Als afdelingen.

Søge oplysninger om socialpolitiske spørgsmål der vedrører efterlønsmodtagerne og pensionisterne, samt videregive disse oplysninger til medlemmerne.   

Als efterlønsklub der er stiftet d. 29. november 1979, er en tværfaglig klub.

Vi optager hovedsagelig efterlønnere og pensionister, samt deres ægtefælle/samlever fra 3F Als afd.

Efterlønnere og pensionister fra andre LO forbund kan optages, men kan dog ikke beklæde tillidshverv i klubben.


Formand

Knud Jørgensen                 

Mobil:2940 3041     
Mail: tryk her

Kasserer                              

Preben V Jensen 

Tlf.: 7445 4549  

Mail: tryk her

Næstformand/webmaster

Per Lund                

Mobil:2940 3041     
Mail: tryk her